Model

Locus

Perspektina radionica 1 - tačka gledišta

Perspektina radionica 2 - tačka preseka

Perspektina radionica 3 - tačka opservacije

Perspektina radionica 4 - tačka procene

Pristup

Prihvatanje / posvećenost

Pravac samoosećanja

Uloga svesti

Potiskivanje misli

Stil

KOMUNIKACIJA 🔔 VREME 🕖 IZBOR 📝

Osnovni elementi ( analiza ličnosti,realizacija životnih navika, konstruktivan stav,...)

Metod komunikacije ( chat, telefon, video, e-mail )

Inspirativni citati

Svaki veliki san započinje sa sanjarom.
Uvek zapamtite u sebi imate snagu, strpljenje i strast da posegnete za zvezdama, promenite svet.
Harriet Tubman
Sve ljudske akcije imaju jedan ili više od sedam uzroka : šansa, priroda, prisila, navika, razlog, strast, želja.
Aristotle
Ako ste depresivni živite u prošlosti.
Ako ste zabrinuti živite u budućnosti.
Ako ste u miru živite u sadašnjosti
Lao Tzu
Obrazovanje uma bez obrazovanja srca uopšte nije obrazovanje.
Aristotle
Sreća je osećaj kada snaga raste - otpor se prevazilazi.
Friedrich Nietzsche
Samopouzdanje nije garancija sreće ali na strani je sreće i može pružiti hrabrost boriti se za nju.
Simone de Beauvoir
Idi na vrh
error: Content is protected !!